پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شک در وضو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شک متوضی

اعم

احکام وضو، شک در طهارت

اخص

شک در رضایت مالک بعد وضو، شک در مبطلات وضو، شک کثیر الشک در وضو
به لحاظ مانع:
شک در رفع مانع وضو، شک در مانع وضو
به لحاظ محل شک:
شک بعد محل وضو، شک بعد وضو، شک در اثنای وضو، شک در محل وضو، شک در وضو بعد از نماز
به لحاظ نوع وضو:
شک در وضوی طواف، شک در وضوی نیابتی
به لحاظ واجبات:
شک در ترتیب وضو، شک در شستن اعضای وضو، شک در مسح، شک در موالات وضو، شک در نیت وضو

وابسته

تکرار افعال وضو، جهل به زمان وضو، علم به اخلال در وضو، علم به حدث بعد وضو، کثیرالشک در وضو، وضو ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه (331-332)، 332
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 24
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 32، 33
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 211
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 237
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 350، 354، 356، 359
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 104
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 168
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 45
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 464، 475، 476، 477
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (231-232)، 232