پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شکایت غیر مسلمان

وابسته

کافر ذمی، مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شکایت ذمی به زیرصفحه شکایت ذمی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 331
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 324، 385، 386
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 318، 319
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 73