پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد شهادت گروهی که قاضی اجمالا علم به جامعیت یکی از آنها دارد.

اعم

شهادت ( گواهی )

وابسته

شرایط شهادت ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 211