پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شفعه

اخص

شفعه در آلات، شفعه در حبال الدلاء، شفعه در حیوان، شفعه در دولاب، شفعه در سنگ آسیاب، شفعه در عبد، شفعه در غذا، شفعه در کالا، شفعه در کشتی، شفعه در لباس، شفعه در میوه، شفعه در ناعوره

وابسته

شفعه در غیر منقول، منقول ( فقه )

منابع

 • جلد 3 : صفحه 11
 • الفقه جلد 79 : صفحه 10، 43
 • المصادر الفقهیة جلد 24 : صفحه 365
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 555
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 457
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-4 : صفحه 1306
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 343، 356
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه (245-241)، 264
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 366
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 353
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 13
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 261
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه (237-238)
 • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه (126-129)