پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شفعه در منقول

وابسته

آلات ( فقه )

منابع

  • جلد 3 : صفحه 11
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 37 : صفحه 241
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 261