پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، طمأنینه در نماز

وابسته

شرایط نماز جماعت، ماموم

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 271
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 263
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 50