پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

عدم جواز حُکم ( حاکم ) برای امام قبل از شاهد ، منابع:

تثبیت الامامة جلد 1 صفحه 31

احکام شاهد ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 2 صفحه 141

شرایط شاهد ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 223

طلب شاهد از حضرت فاطمه علیها السلام در غصب فدک ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 702

فَرق امام با شاهد در عدالت ، منابع:

الشافى فى الامامة جلد 3 صفحه 160

نا بینایی چشم شاهد قتل امام حسین (ع) به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 552

اسرافیل و میکائیل شاهد عقد حضرت فاطمه علیها السلام و امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 10 صفحه 391

تعریف شاهد ، منابع:

شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 5 صفحه 256

زدن ( جنایت ) شاهد توسط عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. ، منابع:

الشافى فى الامامة جلد 4 صفحه 189