پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حضرت محمد صلی الله علیه و آله» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احمد صلی الله علیه و آله؛ پیامبر (ص)؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؛ پیامبر صلی الله علیه و آله؛ پیرکلوطوس؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله؛ پیغمبر صلی الله علیه و آله؛ حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله؛ حضرت ختمی صلی الله علیه و آله؛ حضرت محمد ( ص )؛ حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله؛ حضرت نبوی صلی الله علیه و آله؛ خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله؛ رسول اعظم صلی الله علیه وآله؛ رسول الله صلی الله علیه وآله؛ رسول اکرم صلی الله علیه وآله؛ رسول صلی الله علیه وآله؛ فار قلیط؛ فارقلیطا؛ محمد امین؛ محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله؛ محمد صلی الله علیه وآله؛ محمد یتیم صلی الله علیه و آله؛ نبی اسلام صلی الله علیه و آله؛ نبی اعظم صلی الله علیه و آله؛ نبی اکرم صلی الله علیه و آله؛ نبی صلی الله علیه و آله؛ نبی مسلمانان