پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شاباش عروسی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نثار

اعم

مال ( فقه )

وابسته

خوردن شاباش عروسی، گرفتن شاباش عروسی، نکاح ( عقد )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 51