پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سُوَر سَفَری : سوره‌های نازل شده در سفر

برخی از سوره‌های قرآن که هنگام سفر بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده‌اند، به «سُوَر سَفَری» شهرت یافته‌اند. سور سفری عبارتند از:

1. منافقون: نزول این سوره را برخی در غزوه تبوک و برخی دیگر در غزوه بنی‌المصطلق دانسته‌اند.

2. مرسلات: از ابن‌مسعود نقل شده است که سوره مرسلات در مِنی نازل شده است.

3. مطفّفین: در سفر هجرت پیش از رسیدن به شهر مدینه نازل شده است.

4. علق: چند آیه اول سوره علق در غار حرا نازل شده است (در اطلاق سفر تا مسافت غار، تردید است) .

5. کوثر: در روز حدیبیه فروفرستاده شده است.

6. نصر: در ایام تشریق در حجة‌الوداع نازل گردیده است.

در برخی کتب علوم قرآن مانند: 'البرهان فی علوم القرآن' هرچند تقسیم به 'حضری وسفری' دیده نمی‌شودغ اما از مصادیق ذکر شده برای محل نزول آیات بدست می‌آید که برخی در حضر و برخی درسفر نازل شده‌اند.

نیز ر.ک:سُوَر حَضَری.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 80
 2. تاریخ قرآن : صفحه 617
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 192
 4. قرآن در اسلام : صفحه 169
 5. مباحث فی علوم القرآن : صفحه 172

اصطلاح‌نامه

اعم

سوره های قرآن

وابسته

سَفَری، سُوَر حَضَری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سُوَر سَفَری به زیرصفحه سُوَر سَفَری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 80
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 192
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (254-255)
 • تاریخ قرآن : صفحه 617
 • قرآن در اسلام : صفحه 169
 • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 172