پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب تعزیرات، سرزنش ( فقه )، گناه ( فقه )

اخص

سرزنش مؤمن

وابسته

سرزنش کافر، مسلمان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سرزنش مسلمان به زیرصفحه سرزنش مسلمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 432
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 38، 76، 107، 114، 124