پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلوب قرآن ( علوم قرآنی )

وابسته

روش دعوت انبیاء، قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روش دعوت قرآن به زیرصفحه روش دعوت قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسرار ترتیب القرآن : صفحه 46