پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقل ( دلیل )

وابسته

دلیل عقلی استقرایی، دلیل عقلی برهانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دلیل عقلی ظنی به زیرصفحه دلیل عقلی ظنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 518