پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دشمن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عدوّ

اعم

انسان ( فقه )

اخص

دشمن دنیوی، دشمن دینی

وابسته

ارسال آب بر دشمن، استیلای اقتصادی بیگانه، استیلای سیاسی بیگانه، بیع آلات جنگی، جهت سپاه دشمن به غیر قبله، خوف از دشمن، دشمنی ( فقه )، دعا به دشمن در قنوت، دفاع از استیلای دشمن، دوست ( فقه )، ریختن زهر در غذای دشمن، ساخت سلاح برای دشمن، شهادت دشمن، شهادت علیه دشمن، طلب دشمن، عدم ایمنی از حمله دشمن، فرار از جهاد بدون عذر، فروش سلاح به دشمن، لعن دشمن بعد نماز جماعت، مرزبانی داخل کشور دشمن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دشمن ( فقه ) به زیرصفحه دشمن ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 168