پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دایره: خطّ منحنی یا گرد که معمولا محیط بر چیزی است/ سازی ضربی به شکل حلقه‏ای چوبی که یک روی آن از پوست است) ر دف (.

دایره به معنای نخست در بابهای طهارت، صلات و صوم به کار رفته است.

برای تشخیص خون بکارت از حیض در صورت اشتباه، پنبه‏ای درون شرمگاه گذاشته می‏شود. اگر خون دایره وار در پنبه شکل بگیرد، خون بکارت و اگر در آن فرو رود، خون حیض است. 1

در صحّت نماز جماعت با یک امام گرد کعبه به صورت دایره‏ای اختلاف است2) ر استداره (.

گرد کردن نگین انگشتر3 و نیز محاسن، 4 مستحب است.

بنابر قول مشهور، نمودار شدن نوری ضعیف و دایره وار گرد هلال، نشانه دو شبه بودن ماه و ثبوت اوّل ماه در شب قبل نیست. 5

) ر دایره هندی () ر دایره نصف النهار (

1. جواهر الکلام 140 /3؛ العروة الوثقی 2 532 /1. الحدائق الناضرة 3 118 /11. وسائل الشیعة 110 /2. 4 79 /5؛ کشف الغطاء 5 418 /2. منهاج الصالحین) خویی (278 /1؛ صراط النجاة 142 /2؛ کفایة الاحکام 263 /1؛ الحدائق الناضرة 290 /13.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579

اصطلاح‌نامه

اعم

مساحت

اخص

دایره نصف النهار، دایره هندی، دایره واری خون پنبه

وابسته

استداره

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579