پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دادن

وابسته

گرفتن قرآن از کافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دادن قرآن به کافر به زیرصفحه دادن قرآن به کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 479