پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ذمّی باید خمس (--» خمس) زمینی را که از مسلمان می‌خرد، بپردازد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 733

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس زمین ذمی

وابسته

خمس توابع زمین ذمی، خمس زمین انتقالی از ذمی، زمین انتقالی به ذمی، کافر ذمی، مجنون ( فقه )، مسلمان ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 72
  • الفقه جلد 33 : صفحه 239، 255، 261
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 67
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 295
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 733
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 319
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 422، 425، 426