عملکردها

تفسیر و مفسران

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تفسیر و مفسران : بخشی از مباحث علوم قرآنی، ویژه انواع تفاسیر و مفسّران

تفسیر و مفسران، شاخه‌ای از علوم قرآنی است که در آن از شکل‌گیری علم تفسیر، انواع تفسیر‌ها میان فرقه‌های مختلف مسلمان و در عصر جدید، روش‌های مفسران در تفسیر قرآن مجید و معرفی و شناخت مفسران مذاهب مختلف و طبقات آنان بحث می‌شود.

منابع

 1. التفسیر و المفسرون جلد 1 : صفحه 9

اصطلاح‌نامه

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

تفسیر قرآن ( علوم قرآنی )، مفسران

وابسته

اولین مفسر قرآن، تفاسیر قرآن، طبقات مفسران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تفسیر و مفسران به زیرصفحه تفسیر و مفسران/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 241
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 6
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 200، 227
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 259، 311
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 6، 173
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 175، 362
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 12، 290
 • التفسیر و المفسرون جلد 1 : صفحه 9
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 327
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 6 : صفحه 129، 163
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 7 : صفحه 100
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 34
 • طبقات مفسران شیعه جلد 1 : صفحه 209
 • علوم القرآن : صفحه 438
 • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 141
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 47، 128
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 180، 184، 208، 211، 214
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 9 : صفحه 79، 230، 233، 235
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 58