عملکردها

تعبد شرعی به قیاس

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعبد به امارات غیر علمی

وابسته

تعبد عقلی به قیاس، قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعبد شرعی به قیاس به زیرصفحه تعبد شرعی به قیاس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 272، 274
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 199، 221