پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض شهادات

اعم

احکام شهادت، تعارض ( فقه )

اخص

تعارض بینه، تعارض در مشهود به، تعارض شاهد زنا، تعارض شاهد قتل، تعارض شاهد و جانی، تعارض شاهد و مقر، تکاذب شاهد

وابسته

اختلاف شاهد، شاهد ( فقه )، شهادت به نجاست

منابع

 • الذکری : صفحه 343
 • الفقه جلد 58 : صفحه 343
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 246
 • الهدایة : صفحه 449
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 449
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 410
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 175
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 454
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 110
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 507
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 80، 89
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 209، 210