پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، اختلاف ( غیر دعوی ) ‌

اخص

به لحاظ مشهودبه:
اختلاف در صفات مشهود به، اختلاف در مکان مشهود به، اختلاف شاهد قتل
به لحاظ مشهودعلیه:
اختلاف شاهد و جانی، اختلاف شاهد و مقر

وابسته

تعارض شاهد، توافق شاهد، شاهد ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 342
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 449
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 450
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 211
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 347، 454
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 140
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 507
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 208