پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ولی، تصرف در اموال غیر

اخص

تصرف مباشری ولی
به لحاظ عدالت ولی:
تصرف ولی عادل، تصرف ولی فاسق
به لحاظ نوع تصرف:
بیع ولی، خرید ولی، طلاق ولی، نصب قیم توسط ولی
به لحاظ نوع ولی:
تصرف امین حاکم، تصرف پدر، تصرف جد، تصرف حاکم

وابسته

اجرت ولی کودک، تقارن تصرف پدر و جد، عدالت ولی، عدم مفسده در تصرف ولی، مصلحت در تصرف ولی، ولی ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 514
  • تحریرالوسیله جلد 14 : صفحه 514
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (322-323)
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (536-537)
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 535
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 370، 378، 379