پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تسمیه ( گفتن بسم الله )، شرایط ذبح

اخص

تسمیه ذبح با ضبط صوت
به لحاظ ذابح:
تسمیه اتفاقی ذابح، تسمیه در ذبح با دستگاه، تسمیه ذابح لال
به لحاظ ذبیحه:
تسمیه در قربانی حج، تسمیه ذبیحه متعدد
به لحاظ نوع:
تسمیه غیر عربی در ذبح، تسمیه کتبی در ذبح

وابسته

تاخیر ذبح بر تسمیه، ترک تسمیه ذبح، ترک نسیانی تسمیه ذبح، ذبح با تسمیه، وکالت در تسمیه ذبح

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 216
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 191
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 90
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 149
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 31، 113، 115
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 21، 60، 74، 80، 98، 114، 143، 145، 154، 166، 245، 273، 275
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 7، 77، 100، 111، 132، 144
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 245
 • مجله فقه اهل بیت : صفحه 50
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 115
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 478
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 72، 77، 107