پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَنصاب حرم: نشانه‌های تعیین کننده حدود حرم مکّه (--' حرم).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 696

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انصاب حرم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعلام الحرم

اعم

علائم

وابسته

حرم مکه

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 7
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 696