عملکردها

اماره عقلی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره عقلی : طریق ظنّی معتبر نزد عقل

اماره عقلی، مقابل اماره شرعی و عقلایی است و به اماره‌ای گفته می‌شود که معتبِر (اعتبار کننده) آن عقل می‌باشد، مانند: ظن انسدادی بنا بر حکومت، که عقل به حجیت آن حکم می‌کند.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 70
 2. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 62
 3. الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 274
 4. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 39
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره عقلایی، اَماره شرعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره عقلی به زیرصفحه اماره عقلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 62
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 70
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 7
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 274
 • تحریرالمعالم : صفحه 149
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5، 39
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 3