عملکردها

اماره عقلایی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره عقلایی : طریق ظنّی معتبر نزد عقلا و مورد تأیید شرع

اماره عقلایی، اماره‌ای است که معتبِر (اعتبار کننده) آن، عرف عقلا می‌باشد و شرع نیز یا آن را به صراحت امضا نموده و یا دست کم از آن منع نکرده است، مانند: ظواهر کلام، که عقلا آن را حجت دانسته و به آن عمل می‌کنند و شارع نیز این بنای عقلایی را امضا نموده است.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 70
 2. بدایع الافکار : صفحه 96
 3. بدایع الافکار : صفحه 23
 4. جلد 3 : صفحه 180
 5. جلد 3 : صفحه 164
 6. جلد 3 : صفحه 93
 7. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 40
 8. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5
 9. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 21
 10. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 11. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 22
 12. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282
 13. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اماره عقلایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اماره عادی، اماره عرفی، حجت عقلایی، حجج عقلایی، طرق عقلایی

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره عقلی، اَماره شرعی

منابع

 • جلد 3 : صفحه 93، 164، 180
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 22
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 70
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 • بدایع الافکار : صفحه 23، 96
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5، 40
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 21
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282