پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عملی عقلایی : اصل عملیِ مورد اعتماد عقلا

اصل عملی عقلایی، اصلی است که عقلای عالم به آن اعتماد کرده و آن را اعتبار نموده‌اند و شارع نیز آن را امضا نموده است، مثل: اصل برائت عقلایی که بعضی از اصولیون به آن اعتقاد دارند؛ بر خلاف مشهور، که برائت را به شرعی و عقلی تقسیم نموده و به نوع سومی از برائت، به نام برائت عقلایی، اعتقاد ندارند.

منابع

  1. جلد 3 : صفحه 372
  2. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 227
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عملی عقلایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصول عملی عقلایی

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عقلایی، اصل عملی شرعی، اصل عملی عقلی

منابع

  • جلد 3 : صفحه 372
  • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 227
  • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 190