پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استقرار جنایت: مراد، ثبات جنایت وارده و گسترش پیدا نکردن آن است. مبنای تعیین مقدار دیه (--' دیه) زمان استقرار جنایت است، اگر جنایت، هنگام وقوع، مضمون (ضمان آور) باشد 13 مانند آن که مسلمانی دست کافر ذمّی (--' اهل ذمّه) را به عمد ببرد، سپس ذمّی مسلمان شود و جنایت یاد شده پس از اسلام منجرّ به مرگ او گردد، در این صورت، مسلمان محکوم به پرداخت دیه کامل (هزار مثقال طلا) است؛ زیرا ملاک، حال استقرار جنایت است و جنایت نیز هنگام وقوع به جهت ذمّی بودن کافر، مضمون بوده است، لیکن این عمل اگر نسبت به کافر حربی (--' اهل حرب) یا مرتدّ (--' ارتداد) صورت گیرد، مسلمان محکوم به پرداخت دیه نمی‌شود، زیرا جنایت، هنگام وقوع، مضمون نبوده است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 450

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استقرار جنایت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ثبات جنایت

اعم

احکام جنایت، استقرار

وابسته

جنایت بر اعضا ( فقه )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 53
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 450