عملکردها

استحسان نص

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

استحسان نص : عدول از حکم قاعده کلّی به سبب نصّی از قرآن یا سنّت

استحسان نص به معنای خارج شدن حکم مسئله‌ای خاص از حکم قیاس یا قاعده‌ای کلی، به سبب وجود نصی از قرآن یا سنت می‌باشد، مانند: خروج وصیت از حکم کلی عدم جواز تصرف شخص در اموالش بعد از مرگ، به موجب آیه شریفه: « من بعد وصیة یوصی بها او دین » [۱] که وصیت را برای بعد از مرگ جایز می‌داند.

نیز ر ک: استحسان قرآن؛ استحسان سنت.

پانوشت

 1. القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 12

منابع

 1. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 87
 2. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 743
 3. اصول السرخسی جلد 2 : صفحه (202-206)
 4. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استحسان نص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استحسان به نص

اعم

استحسان ( اصول فقه )

اخص

استحسان سنت، استحسان قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استحسان نص به زیرصفحه استحسان نص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه (202-206)، 206
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 743، 747
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 103
 • القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 12
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 87