عملکردها

استحسان قطعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استحسان قطعی : عدول از حکم قاعده کلّی به دلیل مصالح جزئیِ مفید قطع

استحسان قطعی، مقابل استحسان ظنی و به معنای عدول ازحکم قاعده‌ای کلی به دلیل مصالح جزئی مفید قطع می‌باشد. این استحسان در نظر همه اصولی‌ها حجت است و هرگاه بحث از حجیت استحسان به میان می‌آید، منظور این نوع استحسان نیست، بلکه مراد استحسان ظنی است.

منابع

  1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 531
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

استحسان ( اصول فقه )

وابسته

استحسان ظنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استحسان قطعی به زیرصفحه استحسان قطعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 531