عملکردها

استحسان ظنی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

استحسان ظنی : عدول از حکم قیاس یا قاعده عام به دلیل مصالح جزئیِ مفید ظنّ

استحسان ظنی، مقابل استحسان قطعی و به معنای عدول از حکم قیاس به دلیل مصالح جزئی مفید ظن می‌باشد. این استحسان موجب ظن به حکم می‌گردد. هرگاه بحث از ' استحسان ' به میان می‌آید منظور همین نوع استحسان است که در حجّیت آن بحث و گفت‌و‌گو است.

نیز ر ک: استحسان.

منابع

  1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 531
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

استحسان ( اصول فقه )

وابسته

استحسان قطعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استحسان ظنی به زیرصفحه استحسان ظنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 531