پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احیای موات

وابسته

احیای کافر، مسلمان ( فقه )، ملکیت زمین بعد از احیا

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (195-196)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 10
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 12
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 271
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 210