پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات

اخص

آب دهان روزه دار، آداب روزه ( فقه )، آروغ روزه دار، آشامیدن روزه دار، آمیزش اکراهی روزه دار، آمیزش روزه دار، آیه روزه ( فقه )، اتمام روزه، احتلام روزه دار، احکام سفر، اخطار نیت روزه، اخلال در روزه، ارتماس روزه دار، ارکان روزه، استحلال افطار رمضان، استحمام روزه دار، استعمال انفیه روزه دار، استمرار نیت روزه، استنشاق روزه دار، استهلاک در روزه، اعاده روزه مستحاضه، اعتکاف بدون روزه، افطار روزه، افطار یوم الشک، اکراه بر افطار، اماله روزه دار، انعقاد روزه، انکار روزه، بدل روزه کفاره، بطلان روزه، بهبودی روزه دار، بیماری در روزه کفاره، تاخیر قضای روزه، تاخیر نماز مغرب روزه دار، تارک روزه، ترتیب قضای روزه، ترتیب کفاره روزه، ترک روزه، تزریق روزه دار، تعدد جهات در روزه، تعیین روزه کفاره، تعیین قضای روزه، تفریق در قضای روزه، تفریق روزه بدل قربانی، تفریق روزه کفاره، تقدیم روزه، تقدیم نیت روزه، تکرار افطار عمدی، تکرار کفاره روزه، تمرین کودک بر روزه، توبه روزه دار از دروغ، تیمم برای روزه، جلوگیری روزه دار از استفراغ، جلوگیری روزه دار از خروج منی، جمع روزه بدل قربانی حج، جنابت روزه دار، جهاد با تارک روزه، جویدن آدامس در حال روزه، جویدن غذا در حال روزه، چشیدن غذا حال روزه، حبس روزه خوار، حجامت روزه دار، حیض روزه دار، خدمتکار روزه دار، خروج در حال روزه، خلال دندان روزه دار، خواب روزه دار با علم به احتلام، خوردن روزه دار، خوردن عطیه افطاری، خون دماغ روزه دار، خون دهان روزه دار، دروغ روزه دار، دعوت روزه دار به غذا، رجوع روزه دار از ارتداد، رجوع روزه دار از دروغ، رخصت ترک روزه سالخورده، رساندن بخار غلیظ به حلق، رساندن دود غلیظ به حلق، رسیدن آب مضمضه به حلق، رفتن به مکان موجب افطار، ریا در روزه، ریختن آب بر سر روزه دار، ریختن آب در حلق روزه دار، زیادی روزه، سفر در روزه واجب معین، سفر ناذر روزه معین، سقوط قضای روزه، شرایط خصال کفاره، شرایط روزه، شعر خوانی روزه دار، شک در روزه، ظهور ضرر روزه، عجز از روزه، عجز ناذر روزه، عدول از روزه، غسل روزه دار، غلبه تشنگی روزه دار، فرو رفتن شئ در حلق روزه دار، فوریت غسل جنابت روزه دار، فوریت قضای روزه، قاعده تلازم بین نماز و روزه، قتل منکر روزه، قصد قربت در روزه، قصر روزه، قضای روزه، کفاره روزه، مبطلات روزه، مرگ ناذر روزه، مس زوجه روزه دار، مساحقه روزه دار، مسواک زدن روزه دار، معاشرت با تارک روزه، مکیدن انگشتر روزه دار، مکیدن زبان روزه دار، ملاعبه روزه دار با زوجه، منکر روزه، موالات قضای روزه، موانع روزه نذری، نجات غریق حال روزه، نذر روزه، نشستن روزه دار در آب، نیابت در روزه، نیت افطار، وجوب روزه رمضان، وسعت وقت روزه، وضوی مستحاضه برای روزه، وکالت در روزه، یافتن قربانی حج بعد از روزه

وابسته

روزه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام روزه به زیرصفحه احکام روزه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 162
  • صراط النجاة جلد 2 : صفحه 144
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه (338-339)