پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام روزه، دروغ ( فقه )

اخص

دروغ عمدی روزه دار، دروغ غیر عمدی روزه دار

وابسته

توبه روزه دار از دروغ، رجوع روزه دار از دروغ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دروغ روزه دار به زیرصفحه دروغ روزه دار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 270
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 6 : صفحه 31
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 934
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 272
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 15
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 97
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 66