پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب میوه

اخص

آب خرمای جوشیده، آب خرمای مستهلک، آب خرمای نارس

وابسته

آشامیدن آب خرما، خُرما

منابع

 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 341
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 478
 • توضیح المسائل : صفحه 15
 • توضیح المسائل : صفحه 27
 • توضیح المسائل : صفحه 24
 • توضیح المسائل : صفحه 22
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 453
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 20
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 137
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 169
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 550
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 312
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 459