پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب مضاف، عصیر

اخص

به لحاظ انواع:
آب انگور، آب خرما، آب غوره، آب کشمش
به لحاظ جوشیدن:
آب میوه جوشیده، آب میوه نجوشیده

وابسته

آشامیدن آب میوه، میوه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (91-92)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 37