پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب خرما

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 36