پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب خرما

وابسته

آب خرمای جوشیده، خرمای نارس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (20-21)