پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب میوه

وابسته

آب خرما

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 166