پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب خرما

وابسته

آب خرمای نارس، خرمای جوشیده، خوردن خرمای جوشیده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (20-31)
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 403