پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غیبت ( فقه )، مستثنیات غیبت ( فقه )

وابسته

غیبت در رد ادعای باطل

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 27
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 78
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 357