پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

اخص

ذبح کافر اصلی، ذبح کافر حکمی

وابسته

ذبیحه کافر، کافر ( فقه )، وکالت کافر در ذبح

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 208
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79، 93
  • حرمة ذبائح اهل الکتاب : صفحه 44
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 73، 97، 273
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 451
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56