پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح کافر

اخص

ذبح بت پرست، ذبح کافر کتابی، ذبح مرتد

وابسته

ذبح کافر حکمی، ذبیحه کافر اصلی، کافر اصلی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 451