پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دامان: دامن.

از آن به مناسبت در باب صلات و نکاح نام برده‏اند.

________________________________________

576

مستحب است نگاه نمازگزار در تشهد و بین دو سجده به دامانش باشد. 1

بوسیدن و نشاندن دختر بچه شش ساله بر دامن توسط نامحرم بدون شهوت مکروه است. 2 برخی معاصران ترک آن را بنابر احتیاط لازم دانسته‏اند. 3

1. جواهر الکلام 83 /29. 2 387 /10؛ مبانی العروة) النکاح (3 93 - 90 /1. تحریر الوسیلة 244 /2؛ هدایة العباد) گلپایگانی (308 /2؛ وسیلة النجاة/ 699.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 575

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دامن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حِجْر ( فقه )، دامان

اعم

پوشش (عین)

وابسته

نشاندن دختر بچه بر دامن، نگاه به دامن در نشستن سجده نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دامن به زیرصفحه دامن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 575