پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات سجده نماز، نگاه در نماز

وابسته

دامن، نشستن در سجده نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 387
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 225، 227
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 8