پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، نشاندن

وابسته

بوسه دختر بچه، دامن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 244