پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تشبیه امام ( ع )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تمثیل ائمه ( ع )

اعم

تشبیه ( فقه )

وابسته

امام معصوم ( ع )، گرفتن اجرت

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 311