پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ابطال، احکام حقوق

وابسته

احقاق باطل، تیمم ( فقه )، حقوق ( فقه )، گرفتن اجرت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه (93-94)