پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ید(استیلا)

وابسته

قاعده ید ( فقه )، مسلمان ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 56