پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گِل، متنجس

وابسته

بیع گِل متنجس

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 494
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 151
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 52